Start

GUN BURMAN heter jag (Se: OM MIG)

Det ovanstående är klippt ur boken: "Här ramlade en harunge ur trädet en gång - en 5-årings tankar om tillvaron".

"Vart tar alla fantasifulla barn vägen", undrade recensent på SVT. Denna äkta ”barnfilosof” "insiktsfull och oförstörd… formulerar en sådan visdom… sprängfylld med små pärlor", tyckte andra.

*

I romanen "Har jag en dotter - en bok om demens" försökte jag se hur den demente, den Alzheimersjuke, själv kunde uppleva sin skrämmande värld. Och på vilka vis de anhöriga förhåller sig till den. Och trots dramatiken blir en del situationer absurda och nästan komiska.

Se: Utdrag ur DEMENSBOK

 

HAR JAG EN DOTTER?

 

 

 

 

 

- en bok om demens

 

 

 

 

HÄR RAMLADE EN HARUNGE

UR ETT TRÄD EN GÅNG-

 

 

 

 

 

- en 5-årings tankar om tillvaron

© Copyright 2013. Alla rättigheter förbehålla.